Music, Movie Production & Management

Total package (songwriting and video clip)
Yes I know, with a cover song you are not allowed on iTunes or all other MusicStores because you do not have the rights. This also makes it more difficult to build a personal singing career if you do not have the ability to write and / or record songs to the worldwide standards of the online music stores.

Also not unimportant is the promotion of your song by making a VIDEOCLIP and distributing it on the World Wide Web (WWW) via social media, facebook, twitter, youtube or a personal music / business web page etc. etc.

Okay, we can help you very well with this. We write the song for you so that we (JKP records) have the rights to distribute it worldwide. So we release the song for you worldwide. You receive a pre-agreed percentage of this because you are the performing artist.

With the video clip you can then be promoted to be booked for performances, so that you can earn back the invested money and build up your personal career.

So:

1 original song specially written for you, recorded, mixed, mastered and offered worldwide on:

iTunes Australia / NZ, iTunes Canada, iTunes UK / European Union, iTunes Japan, iTunes Mexico, iTunes Latin America (incl. Brazil), Amazon MP3, Spotify, MediaNet, eMusic, Zune, Rhapsody, Nokia, iHeartRadio, Google Play, simfy , Deezer, Muve Music, iTunes Asia, Rdio
And more!

This way your song is accessible for everyone in combination with the possibility to earn money back and to build a personal career.

We do this for the meager amount of € 500. If you order a studio for 1 day, you have already lost this amount, and making a song ready for sale (writing) from 0 to the end costs about a midweek (excl. Clip). It doesn't matter what kind of genre (music style) it is. Your wish is our challenge!

If we write a song incl. A video clip recorded with a professional camera, to be able to present it on youtube etc., that package (song + video clip) comes together at €1500,-.

If desired, you will also receive a free personal page on this site to promote yourself.

Send an email with all personal info, demo, photo, links and your wishes to info (at) jkpent.biz.


Totaal pakket (songwriting and videoclip)

Ja ik weet het, met een coversong mag je niet op iTunes of alle andere MusicStores omdat jij niet over de rechten beschikt. Hierdoor is het ook moeilijker een persoonlijke zangcarriëre op te bouwen als je niet zelf de mogelijkheid hebt om nummers te schrijven en / of op te nemen naar de wereldwijde standaarden van de CD stores.

Ook niet onbelangerijk is de promotie van jouw song door een VIDEOCLIP te maken en te verspreiden over de World Wide Web (WWW) via de socialmedia, facebook, twitter, youtube of een persoonlijke muziek / zakelijke webpagina etc. etc.

Ok, hier kunnen wij jou heel goed bij helpen. Wij schrijven de song voor jou waardoor wij (JKP records) zelf over de rechten beschikken om deze wereldwijd te mogen distribueren. Dus releasen wij de song wereldwijd voor jou. Jij ontvangt hiervan een vooraf afgesproken percentage omdat jij de uitvoerende artiest bent.

Met de videoclip kun je dan promotie maken om voor optredens te kunnen worden geboekt, waardoor je het geïnvesteerde geld terug kan verdienen en je persoonlijke carriëre kan opbouwen.

Dus:

1 origineel speciaal voor jou geschreven song, opgenomen, gemixed, gemastered en wereldwijd aangeboden op:

iTunes Australia/N.Z., iTunes Canada, iTunes UK/European Union, iTunes Japan, iTunes Mexico, iTunes Latin America (incl. Brazil), Amazon MP3, Spotify, MediaNet, eMusic, Zune, Rhapsody, Nokia, iHeartRadio, Google Play, simfy, Deezer, Muve Music, iTunes Asia, Rdio
En meer!

Zo is jou song voor een ieder toegangkelijk in combinatie met de mogelijkheid hier geld mee terug te verdienen en een persoonlijke carriere op te kunnen bouwen.

Dit doen wij voor het schamele bedrag van €500,-. Als je een studio besteld voor 1 dag ben je dit bedrag al kwijt, en een nummer verkoopklaar maken (schrijven) van 0 tot eind kost ongeveer een midweek (excl. Clip). Het maakt niet uit wat voor genre (muziekstijl) het is. Uw wens is onze uitdaging!

Als we een song schrijven incl. een videoclip opgenomen met een professionele camera, om deze op youtube etc. te kunnen presenteren komt dat pakket (song + videoclip) samen op €1500,-.  

Ook krijgt je indien gewenst een gratis persoonlijke pagina op deze site om jezelf te kunnen promoten.

Stuur een mail met alle persoonlijke info, demo, foto, links en uw wensen naar info(at)jkpent.biz.